Арыз берүү үчүн документтердин тизмеси

23 Мая 2016

Программага катышууга арыз берүү үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси:

 1. Программага катышууга анкета-арыз 3-тиркемеге ылайык;
 1. Паспорттун көчүрмөсү (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 1. Иш берүүчү күбөлөндүргөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
 1. Нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 1. Балдарынын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрүнүн көчүрмөлөрү (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 1. Акыркы 3 жылдын ичинде турак жай боюнча бүтүмдөрүнүн болушу (жоктугу) жөнүндө кыймылсыз мүлккө укукту каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалымкаты (укукка ээ болуу маалымкаты).

 

Сатылып алынып жаткан кыймылсыз мүлк боюнча (банкка тапшырылат):

 1. Турак жайга укугун белгилөөчү документ;
 2. Кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорту (батир же жеке турак үй);
 3. Жер участогуна жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт (зарылчылыкка жараша);
 4. Кыймылсыз мүлк бирдигине оорлотуулардын (чектөөлөрдүн) бар экендиги же жоктугу жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен Кыймылсыз мүлккө укуктун бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмө;
 5. Турак жайдын учурдагы ээсинин (сатуучунун) паспортунун көчүрмөсү (салыштыруу үчүн түп нускасы);
 6. Турак жайды күрөөгө коюуга жолдошунун же жубайынын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугу.
// // //