Катышуучулар үчүн батирлер

Фото Местоположение Кол-во комнат Этаж Площадь (м2) Стоимость (C) Контакты
21.11.2017


Бишкек ш., Нуркамал к. (11 к-р.)
2 10 69 3 345 738 ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш" 552 622 933, 552 508 792, 312 590 025, 312 54 03 36
21.11.2017


Бишкек ш., Нуркамал к. (11 к-р.)
2 10 67 3 277 767 ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш" 552 622 933, 552 508 792, 312 590 025, 312 54 03 36
21.11.2017


Бишкек ш., Нуркамал к. (11 к-р.)
1 10 48 2 351 112 ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш" 552 622 933, 552 508 792, 312 590 025, 312 54 03 36
21.11.2017


Бишкек ш., Нуркамал к. (11 к-р.)
1 10 48 2 336 442 ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш" 552 622 933, 552 508 792, 312 590 025, 312 54 03 36
21.11.2017


Бишкек ш., Нуркамал к. (11 к-р.)
1 9 47 2 303 190 ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш" 552 622 933, 552 508 792, 312 590 025, 312 54 03 36
21.11.2017


Бишкек ш., Нуркамал к. (11 к-р.)
1 9 46 2 253 312 ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш" 552 622 933, 552 508 792, 312 590 025, 312 54 03 36
21.11.2017


Бишкек ш., Нуркамал к. (11 к-р.)
1 9 45 2 159 913 ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш" 552 622 933, 552 508 792, 312 590 025, 312 54 03 36
21.11.2017


Бишкек ш., Нуркамал к. (11 к-р.)
1 9 34 1 657 710 ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш" 552 622 933, 552 508 792, 312 590 025, 312 54 03 36
21.11.2017


Бишкек ш., Кулатов к. (Элебаев к. менен кесилиши)
2 10 65 3 588 000 ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш" 552 622 933, 552 508 792, 312 590 025, 312 54 03 36
21.11.2017


Бишкек ш., Кулатов к. (Элебаев к. менен кесилиши)
2 9 65 3 588 000 ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш" 552 622 933, 552 508 792, 312 590 025, 312 54 03 36