Директорлордун кеңешмеси

 

Директорлордун кеңешмесинин төрагасы

Аманалиев Джоомарт Джаныбекович.

Директорлордун кеңешмесинин мүчөсу

Абдыбеков Азамат Мелисбекович.

 

Директорлордун кеңешмесинин мүчөсу

Аракеев Асейн Абдраманович.