Board

 • Shamkeyev Baktybek Abylkasymovich
  Shamkeyev Baktybek Abylkasymovich
  Chairman of the Board
 • Nurkulova Gulnara Zhoroevna
  Nurkulova Gulnara Zhoroevna
  Deputy chairman of the Board
 • Usenakun uulu Nurzhigit
  Usenakun uulu Nurzhigit
  Deputy chairman of the Board